Provedba projekta Europske unije

Čokoladarnica (tvrtka TERINA d.o.o.) trenutno provodi  projekt proširenja proizvodnog kapaciteta

 

Naziv projekta: Proširenje proizvodnog kapaciteta konditorske manufakture

Ukupna vrijednost projekta: Planirano: 230.892,50 HRK

EU sufinanciranje projekta: 195.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2017. – 01.12.2018.

Status projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.06.0641 potpisan 22. studenoga 2017.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

OPIS PROJEKTA
Projekt „Proširenje proizvodnog kapaciteta konditorske manufakture“ podrazumijeva ulaganje u proširenje proizvodnog kapaciteta i povećanje efikasnosti korištenja opreme. Ulaganje obuhvaća nabavku novih strojeva i dodatne opreme, kalupa za čokoladu te izradu nove internetske stranice.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Cilj projekta je povećati kapacitet i efikasnost proizvodnje, zapošljavanje novih djelatnika, razvoj novih proizvoda i rast prodaje.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA
Jelena Đuranec Pribetić; e-mail: terina.info@gmail.com

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

http://www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779